Twoje dane

Aktualizacja: maj 2020 r.

Twoje dane

Zgodnie z obowiązującą ustawą o danych osobowych masz prawo do otrzymania wszystkich swoich danych, w których posiadaniu jest firma Moja Książeczka, niezależnie od tego, w jaki sposób zostały one pozyskane. Wpisz poniżej swój adres e-mail, a Twoje dane zostaną zebrane i wysłane na podany adres.