Małym drukiem

Aktualizacja: maj 2020 r.

Wysyłka i dostawa

Wszystkie przesyłki są wysyłane jako paczki za pośrednictwem DPD. Dostawy można oczekiwać w ciągu 3-4 dni roboczych. W niektórych okresach świątecznych i urlopowych oczekiwany czas dostawy może ulec wydłużeniu.

UWAGA! Wybór dostawy bezpośrednio na swój prywatny adres oznacza wyrażenie zgody na pozostawienie paczki przez pracownika poczty przy drzwiach wejściowych (na ryzyko Klienta).

Klient jest informowany pocztą elektroniczną o fakcie wysłania zamówionego produktu i zeskanowania przesyłki przez pocztę. Wiadomość będzie zawierała numer śledzenia, umożliwiający orientację w zaawansowaniu procesu dostarczenia przesyłki. W momencie dostarczenia przesyłki do punktu odbioru paczek Klient otrzyma wiadomości e-mail i SMS z informacją o możliwości odbioru przesyłki.

Jeśli Twoje zamówienie zawiera zarówno książeczki i plakaty, zostaną one wysłane w dwóch różnych przesyłkach. W związku z tym, otrzymasz dwa numery śledzenia, dzięki czemu przesyłki można śledzić osobno. 

Przesyłkę należy odebrać w ciągu 10 dni. W przeciwnym razie zostanie ona zwrócona do nadawcy. Jeżeli Klient nie odbierze przesyłki przed upływem wyznaczonego terminu, a następnie będzie chciał anulować zakup, do należności zostaną doliczone całkowite koszty przesyłek.

Zwroty i prawo do rezygnacji z zakupu

Ponieważ wszystkie produkty są spersonalizowane i niepowtarzalne, serwis MojaKsiazeczka.pl nie jest w stanie przyjmować zwrotów. Dlatego bardzo istotne jest dokładne sprawdzenie wszystkich danych wprowadzanych podczas składania zamówienia.
Anulowanie zamówień nie jest możliwe, gdyż produkt jest opracowywany indywidualnie dla danego Klienta, a produkcja rozpoczyna się bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

Informacje o płatnościach

Wszystkie ceny są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Płatności w serwisie MojaKsiazeczka.pl można dokonywać za pomocą przelewem bankowym, kart Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, a także za pośrednictwem serwisu PayPal. Środki pobierane są dopiero po wysłaniu zamówienia.

Bezpieczeństwo 

Do zarządzania płatnościami korzystamy z serwisu Ayden. Ayden szyfruje wszystkie dane kart płatniczych za pomocą protokołu TLS (Transport Layer Security). Oznacza to, że podczas prowadzenia transakcji nikt nieupoważniony nie może podejrzeć numeru karty ani innych informacji. Dane podawane w serwisie MojaKsiazeczka.pl przechowywane są wyłącznie w celu obsługi Klientów i dostarczenia zamówionych produktów. Ani serwis MojaKsiazeczka.pl ani inne strony nie mają dostępu do tych danych.

Mailing i marketing

W ramach obsługi Klienta po złożeniu zamówienia wysyłamy Klientowi potwierdzenie zamówienia, potwierdzenie wysyłki zamówienia, wiadomość uzupełniającą, jak również potwierdzenie ew. zmian (o ile informacje o zmianie danych wpłynęły do nas w ciągu 12 godzin od złożenia zamówienia).

Warunki handlowe

Zakres obowiązywania i cel warunków

Niniejszy dokument określa warunki dostawy produktów i świadczeń z serwisu MojaKsiazeczka.pl. Każde zamówienie wiąże się z akceptacją tych warunków handlowych. Serwis MojaKsiazeczka.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków bez uprzedzenia i ze skutkiem dla już zawartych umów.

Cena i płatność

Wszystkie ceny podane w serwisie MojaKsiazeczka.pl zawierają podanek VAT. Doliczane są także koszty wysyłki, chyba że zaznaczono inaczej. Płatność ma miejsce po złożeniu zamówienia i odbywa się za pomocą jednej z metod udostępnionych w witrynie.

Dostawa i opóźnienia

Dostawa ma miejsce po sfinalizowaniu produktu. W normalnych okolicznościach produkcja i wysyłka zajmują 3-4 dni roboczych od złożenia zamówienia. W przypadku znacznego przekroczenia terminu dostawy Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy, pod warunkiem uprzedniego wysłania ponaglenia. „Znaczne opóźnienie” ma miejsce najwcześniej po upływie 30 dni roboczych od ustalonego terminu.

Jeśli termin dostawy ulegnie opóźnieniu w wyniku okoliczności, za które serwis MojaKsiazeczka.pl nie ponosi odpowiedzialności (w tym w wyniku opóźnień lub braku dostaw od podwykonawców, opóźnień u Klienta lub braku współpracy Klienta), opóźnienie to nie może skutkować przyznaniem Klientowi uprawnień wynikających z niewykonania umowy, w tym prawa do odstąpienia od umowy.

Serwis MojaKsiazeczka.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub brak realizacji wysyłki spowodowane działaniem siły wyższej. Jeżeli w wyniku zdarzenia pozostającego poza kontrolą serwisu MojaKsiazeczka.pl nastąpi podniesienie kosztów realizacji zobowiązań serwisu w zakresie dostawy zamówienia, to serwis MojaKsiazeczka.pl nie jest zobowiązany do realizacji tych zobowiązań. W przypadku możliwej do udowodnienia terminowej wysyłki (w odniesieniu do uzgodnionego terminu dostawy) serwis MojaKsiazeczka.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie ani za zaginięcie przesyłki wynikające z działań dostawcy usług pocztowych lub transportowych. Klient nie może zgłaszać opóźnienia produktu już dostarczonego.

Zastrzeżenie prawa własności

Klient nabywa prawo własności do fizycznego egzemplarza produktu dopiero po dokonaniu pełnej płatności na rzecz serwisu MojaKsiazeczka.pl. Do momentu otrzymania pełnej płatności wszystkie produkty z serwisu MojaKsiazeczka.pl pozostają własnością serwisu. Po przeniesieniu własności na Klienta serwis MojaKsiazeczka.pl zastrzega sobie prawo do wykorzystania gotowego produktu jako przykładu we własnych działaniach marketingowych.

Reklamacje i rękojmia

Serwis MojaKsiazeczka.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy, których Klient nie poprawił na piśmie przed złożeniem zamówienia. W przypadku stwierdzenia wad lub błędów dostarczonego produktu Klient jest zobowiązany do wniesienia reklamacji w racjonalnych ramach czasowych. W tym celu należy bezpośrednio skontaktować się z serwisem MojaKsiazeczka.pl. Serwis MojaKsiazeczka.pl ma prawo podjąć próbę usunięcia wady, o ile można to zrobić w racjonalnym terminie i jeśli serwis oceni, że ponosi odpowiedzialność za przedmiotowy błąd.

Zobacz europejskie prawodawstwo dot. produktów personalizowanych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego w sprawie praw konsumentów (art. 49).

UWAGA! Kolory w wydrukowanych produktach mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ekranie. Nie jest to uważane za błąd. Również przedstawione w procesie składania zamówienia odcienie skóry i kolory włosów nie są dokładne i mogą odbiegać od wyglądu postaci w ostatecznych wersjach książeczek.

Ponadto obowiązują przepisy prawa konsumenckiego w zakresie dwuletniego prawa do złożenia reklamacji.

Ograniczenie odpowiedzialności

W przypadku opóźnienia lub wad dostarczonego produktu serwis MojaKsiazeczka.pl nie ponosi odpowiedzialności za straty operacyjne, utratę zysków ani inne straty pośrednie, w tym straty wynikające z relacji prawnych Klienta ze stronami trzecimi. Serwis MojaKsiazeczka.pl ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Klienta wyłącznie w przypadku strat lub szkód wynikających z rażącego niedbalstwa lub umyślnych działań. Serwis MojaKsiazeczka.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty pośrednie lub bezpośrednie, jeżeli są one wynikiem opóźnień lub utraty danych lub zysku.